ثبــت‌نام

کانــــون ویـــــژه

دانش‌پژوهان و دانش‌آموختگان مراکز آموزشی معتبر و پویای جهان، نه تنها سرمایه‌های ارزشمند هر کشور، بلکه به نوعی سرمایه‌های آن موسسه محسوب می‌شوند. علاقه و عشق این افراد، تنها به دوران تحصیل‌شان محدود نمی‌‌شود، بلکه ضمن ایجاد تحول و تاثیر مستمر در جامعه و موسسه، یار و همراه وفادار موسسه‌ی خود هستند.

با این رویکرد، کانون ویژه توسط تعدادی از مدرسان و دانش‌آموختگان دوره‌های پیشین تشکیل خواهد شد و بر آن است که با هدف ارتباط مستمر و سازنده با هنرجویان، اساتید و علاقمندان در حوزه‌های آموزشی همواره پلی ‌باشد میان مدرسه‌ی ویژه، هنرجویان، اساتید و دوستداران آن.

کلیه‌ی هنرجویانی که تاکنون در کلاس‌های مدرسه ویژه شرکت کرده‌ و یا در آینده شرکت می‌کنند، هم‌چنین کلیه‌ی اساتید مدرسه عضو این کانون هستند که امید است با ارتباطات موثر و سازنده راه‌گشای کاستی‌های احتمالی و زمینه‌ساز تغییرات کاربردی باشد.