ثبــت‌نام

یک روزه ویژه از نزدیک با شاهین ترکمن

۱۸ فروردین ۱۳۹۹

گزارش: تام هنکس / عکس: خوزمورینیو

یک روزه ویژه از نزدیک با شاهین ترکمن
ساعت ۶ عصر روز جمعه ١٨ بهمن ١٣٩٨، بهمراه نمایش
قسمتی از مجموعه سرخ و سیاه و انتشارات سیته.
شما را به شرکت در این نشست دعوت می کنیم.
ظرفیت شرکت در این نشست محدود است و متقاضیان باید از طریق لینک زیر برای ثبت نام اقدام کنند.
لینک ثبت نام:

https://evnd.co/VRkmm