ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
نتیجه داوری مقالات- سومین همایش زبانشناسی حقوقی

ا سلام و احترام

ضمن عرض سپاس بابت ارسال مقاله­‌های ارزشمند پژوهشگران گرانقدر، نتیجۀ بررسی مقاله­‌ها در شورای علمی سومین همایش ملی زبان­شناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی از اینجا قابل دریافت است.

 

با تجدید احترام

دکتر فردوس آقا­گل­زاده

دبیر علمی سومین همایش ملی زبان­شناسی حقوقی