ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
تمدید شد- چهارمین همایش ملی زبانشناسی رایانشی

انجمن زبان ­شناسی ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و
نشر نویسه پارسی برگزار می­کند:

 

«فراخوان مقاله»

چهارمین همایش ملی زبانشناسی رایانشی

 

دبیر علمی: دکتر مسعود قیومی

دبیر اجرایی: آذین شهریاری فرد

 

تاریخ‌های مهم:

 

ارسال اصل مقاله و چکیده انگلیسی:                    15 آبان 1396 20 آبان 1396

اعلام نتایج داوری:                                       1 دی 1396

ارسال نسخه نهایی مقاله (اعمال نظرات داوران) :                    15 دی 1396

ارسال پرده‌نگار و فایل های ضروری:                         25 بهمن 1396

زمان برگزاری همایش:                              26  بهمن 1396

 

معرفی همایش:

 

زبانشناسی رایانشی یک بینارشته‌ای است که به بررسی مسایل زبانی با رویکرد رایانشی می‌پردازد. هدف اصلی این حوزه، درک و تولید زبان طبیعی در قالب گفتار و نوشتار است. برای رسیدن به این هدف، دانش زبانی می‌بایست به‌گونه‌ای الگوریتمی که قابلیت فهم و استفاده توسط رایانه را داراست ارائه گردد. زبانشناسی رایانشی بخشی از علوم شناختی است که با حوزه هوش مصنوعی به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از علم رایانه همپوشی بسیار زیادی دارد.  زبانشناسی رایانشی در دو جنبه نظری و کاربردی مطرح می‌گردد. جنبه نظری آن با زبانشناسی نظری و علوم شناختی در ارتباط است تا دانش زبانی برای درک و تولید را به‌صورت صوری ارائه کند. این گونه صوری‌سازی، به‌گونه‌ای دانش زبانی را شبیه‌سازی می‌کند که قابلیت پیاده‌سازی در نرم‌افزارهای رایانشی (جنبه کاربردی)  را داشته باشد.

روانشناسی زبان نقش بسزایی در روند شبیه‌سازی درک زبانی دارد که رویکرد رایانشی آن  به حوزه‌ای  می‌انجامد که تحت عنوان روانشناسی زبان رایانشی معرفی می‌گردد.

 

محورهای همایش:

۱ برچسب‌دهی آوایی واژه و پردازش گفتار

۲ تحلیل ساخت‌واژه و تقطیع هجایی واژه

۳ برچسب‌دهی مقولات دستوری

۴ تجزیه نحوی خودکار

۵ برچسب‌دهی نقش معنایی

۶ معناشناسی واژگانی و تهیه شبکه‌های معنایی واژگان

۷ خلاصه‌سازی خودکار

۸ یافتن خودکار ارجاع ضمیر

۹ تشخیص موجودیت‌های نامدار و استخراج اطلاعات از داده زبانی

۱۰ استانداردسازی داده زبانی

۱۱ پیکره‌های دو یا چند زبانه و ترجمه ماشینی

۱۲ سامانه‌های پرسش و پاسخ

۱۳ تحلیل احساسات و نظر کاوی

۱۴ مدل‌سازی آماری و شناختی زبان

۱۵ مدل‌سازی موضوع

____________________________________________

·          مقالات حتماً باید بر اساس قالب محتوایی و صوری ابلاغی انجمن تدوین شود.

·          شیوه نامه نگارش و پذیرش مقاله (قالب محتوایی و صوری) را از اینجا و قالب آمادۀ مقاله را از اینجا دریافت کنید.

·          مقالات می بایست به نشانی رایانامه hamayesh@lsi.ir  ارسال شوند.