ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
جستجوی پیشرفته در خبرنامه

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۳۵ مورد.

تحلیلی بر فرایند مضاعف سازی کامل در زبان فارسی بر مبنای نظریه دوگان سازی ساختواژی(علیرضا خانجان و بتول علی نژاد) مکث در زبان فارسی(فرنوش طاهرلو) نقد بررسی- نظریه تکیه وزنی به روایت بروس هیز- امید طبیب‌زاده نقد و بررسی- درآمدی انتقادی بر آواشناسی- مرتضی طاهری اردلی مجله زبان و زبان شناسی شماره 12 کانونی سازی در زبان فارسی- علی درزی و مژگان همایون فر بررسی کاربرد انواع بند، آرایش واژگانی و دستگاه های آن، در نوشتار دانش آموزان دختر پایه های دوم تا پنجم ابتدایی در شهر کرمان- فریده حق بین و زهرا مختار آبادی توصیف و تحلیل نقش گرایانه آغازگر از منظر رویکرد هلیدی، در کتاب های فارسی و انشای دانش آموزان دبستان- فرزین فهیم نیا فرایندهای واژه سازی زبان مخفی- نگار مومنی نشانه الکترونیکی به مثابه هویت فردی- لیلا صادقی و غلامحسین کریمی دوستان بررسی فرایند حذف گروه فعلی در بافت گزارش های زنده فوتبال رادیو- تهمینه شیخی بررسی ساختار صرفی جای نام های استان همدان- محمدمهدی احدیان نقد و بررسی* پاسخ به " نقدی بر تحلیل پوسته ای گروه فعلی در زبان فارسی"- عباسعلی آهنگر نقد و بررسی* راهنمای زبان سانسکریت- مهدی اعلایی نقد و بررسی* رویکردهای پیکره ای به تحلیل انتقادی استعاره- ابراهیم رضاپور شناسنامه مجله نقش تقابلی مشخصه های حنجره در انفجارهای زبان فارسی معیار- محمود بی جن خان جنبه های صوری و معنایی عناصر وجهی در جمله های فارسی- جلال رحیمیان بررسی فرایندهای واجی کودکان 4 تا 6 ساله فارسی زبان- ناهید جلیله وند، زینب دمرچی، بهروز محمودی بختیاری، محمدرضا کیهانی بررسی مقوله کمی نما در زبان فارسی امروز - ارسلان گلفام، ایفا شفایی