ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
جستجوی پیشرفته در خبرنامه

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۳۵ مورد.

كاركرد‍ِ زبان در شعر ايرج ميرزا (سهیلا صارمی) ساختمان فعل در گويش جرقويه (ولتي) از ديدگاه رده‌شناسی (ايران کلباسي و رویا قنادی) انضمام در زبان فارسي ( مهرزاد منصوری) تأثير بافت اجتماعي بر كاربرد دشواژه‌ها در گفتار زنان و مردان تهراني ( نوشين شكيبا) قد و معرفي كتاب: نحو مرکزی: رویکردی کمینه‌گرا، ديويد اَجر، انتشارات دانشگاه آکسفورد، آکسفورد،2003، 424 صفحه ( علی درزی) نقد و معرفی کتاب: ساخت زبان فارسي، آزيتا افراشي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، تهران، 1386، 171 (يازده + 160) صفحه ( فریبا قطره) شناسنامه مجله تحليل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پاية برنامةکمينه‌گرا (عباسعلی آهنگر) اشاراتي بر تحليل ساختاري – محتوايي ليكو، شعر شفاهي بلوچي(آزیتا افراشی) مصدر برساخته، رويکردي توصيفي - هم‌زماني (محمدجعفر جباري) صفتِ فاعليِ مركبِ مرخم: آري يا خير؟ (عليرضا خرمايي) آراي هاوکينز در حوزة رده‌شناسي آرايش واژه‌ها و بررسي انطباق يا عدم انطباق اين آرا بر آرايش واژه‌ها در زبان فارسي (شهلا شریفی) برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی (عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا، فردوس آقاگل‌زاده و علی رضايی ) بررسي آکوستيکي قلب نحوي مفعول صريح در زبان فارسي (ندا موسوی) نقد و معرفي كتاب: تحليل گفتمان، تحليل متن براي پژوهش‌هاي اجتماعي، نورمن فرکلاف، انتشارات رات لج، 2003، 270 صفحه (گلرخ سعیدنیا) «پاسداري و تقويت زبان فارسي» ( مصطفی عاصی) شناسنامه مجله دستوري‌شدگي و دستوري‌زدايي، فرايندهايي مستقل و موازي (مهرداد نغزگوي‌کهن) تشخيص مؤلف متون ادبی و قانونی، بحثی در زبان¬شناسی قانونی (اعظم استاجی) بررسي نقش معنايي بعضي از وندها در زبان کردي (گويش سوراني) (غلامحسين کريمي دوستان و محمد مهدي واحدي لنگرودي)